Vân Tiên Cổ Tích Tân Truyện - 雲僊古跡新傳


Nguyễn Đình Chiểu