Truyện Kiều: Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân

Đến với Kiều như một mối duyên nợ học hành, chẳng ngờ bao nhiêu năm sau đó những tiếng lục bát gây thương nhớ vẫn ngấm ngầm theo chân tôi trên suốt những chặng đường đời. Ở đây, tôi chỉ muốn kể lại đôi ba câu chuyện vụn vặt, gọi là: “Mua vui cũng được một vài trống canh”…


Khái lược Về Văn học Chữ Nôm Ở Việt Nam

Thông báo số 1 về Xêmina "Nhân văn số thức - 2" tại Hà Nội

Làng Nôm cổ đẹp như cổ tích ngay gần Hà Nội

Trao giải thưởng cho những đóng góp với chữ Nôm

Bảo tồn chữ Nôm của dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn

Người số hóa kho di sản... chữ Nôm

Chữ Hán - Nôm đang dần trở nên xa lạ

Cấu tạo và nguồn gốc của chữ Nôm – chữ của dân tộc Việt Nam

Hai bước ngoặt trong lịch sử văn hóa Việt

Chữ Hán, Nôm - nói sao cho vừa?