Tam thiên tự giải âm  三千字解音

960. Phú Văn Đường tàng bản  富文堂藏板 , Hoàng triều Tân Mão niên mạnh thu thượng hoán tân san [1831] 皇朝辛卯年孟秋上浣新刊 . 24 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Sách dạy vỡ lòng cho người mới học, khoảng 3.000 chữ Hán giải nghĩa trực dịch bằng chữ Nôm, đặt thành văn vần, gồm 750 câu, mỗi câu 4 chữ. Tác giả gieo vần lưng, từ thứ tư của câu đầu hiệp với từ thứ hai của câu sau, như: Thiên trời địa đất, tử mất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước... Vì vậy người học rất dễ nhớ, dễ thuộc. Tên người soạn không ghi trên sách; tên sách ghi ở tờ 16 : Tự học toản yếu 自學簒要. Sách Kim mã hành dư của Ngô Thì Nhậm (trong bộ Ngô gia văn phái) có bài tựa sách Tự học toản yếu, trong đó Ngô Thì Nhậm nói rõ ông đã soạn sách Tự học toản yếu. Một đoạn trong bài Tựa ấy như sau: “Tôi từ thuở trẻ được học về văn chương. Nay được làm quan trong triều, nếu có ý nghĩa gì còn nghi ngờ thì hỏi các bậc cao cả, bèn cùng bàn bạc hỏi han nhau. Còn có những âm tiết không giống nhau, chữ viết cũng khác, không xét vào đâu cho đích xác được. Gần đây, nhân được dự việc trong tướng phủ, được xem các sách hay, tìm rộng trong các tài liệu chữ nào hiểu được, thu nhặt cất đi, phiên âm giải nghĩa, nghĩa liền với vần, vần lại đối nhau, gồm được ba nghìn chữ, đặt tên gọi là Tự học toản yếu. Sách này làm xong, đưa ván khắc in”. Qua đoạn viết này có thể xác định được tác giả sách Tam thiên tự giải âm hay còn có tên là Tự học toản yếu chính là của Ngô Thì Nhậm. Còn năm in, chữ ghi trên sách chỉ là Tân Mão. Có thể xác định năm này là Tân Mão Minh Mệnh 12 (1831), vì năm Tân Mão 1771 Ngô Thì Nhậm chưa đỗ Tiến sĩ, không phù hợp với nội dung bài Tựa nói ông biên soạn sách khi đã làm quan to trong tướng phủ, cũng không phải năm Tân Mão 1891, vì trong sách những chữ Thì đã là tên huý vua Tự Đức đều không viết kiêng huý.”

Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ  三千字解譯國語

961. Liễu Văn Đường tàng bản  柳文堂藏板 , Duy Tân Kỉ Mão niên quý thu tân thuyên [1915] 維新己卯年季秋新鎸 . 46 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm 1 bài tựa được viết bằng chữ Hán và dịch ra Quốc ngữ. Nội dung chủ yếu dạy vỡ lòng cho người mới bắt đầu học chữ Hán và chữ Nôm. Tổng cộng khoảng 3.000 chữ Hán giải nghĩa trực dịch từ chữ Hán ra chữ Nôm và Quốc ngữ, đặt thành văn vần, gồm 750 câu, mỗi câu 4 chữ.

Tam trường văn tuyển  三場文選

962. Liễu Văn Đường tuyên bản  柳文堂鎸板 , Minh Mệnh nhị thập nhất niên [1840] 明命貳拾壹年 . 116 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Phần 1: tuyển chọn những bài Kinh nghĩa, thi, phú tại các trường Thừa Thiên 承天, Nghệ An 乂安, Hà Nội 河内, Nam Định 南定, khoa Canh Tí, niên hiệu Minh Mệnh 21 (1840).

Phần 2: Danh sách, tiểu sử và những bài kinh nghĩa, văn sách trong kì thi Hội, thi Đình tại các trường Thừa Thiên 承天, Nghệ An 乂安, Hà Nội 河内, Nam Định 南定, khoa Tân Sửu, niên hiệu Thiệu Trị nguyên niên (1841).

Tam tự kinh diễn âm  三字經演音

963. 29 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Diễn âm bằng chữ Nôm 196 câu theo thể thơ lục bát (6-8) toàn bộ sách Tam tự kinh 三字經. Từ trang 21 trở đi chép Gia huấn nam nữ âm 家訓男女音, giáo dục nam nữ theo những chuẩn mực của Nho giáo.

Tam tự kinh lục bát diễn âm  三字經六八演音

964. Đông Thanh Thị trứ  冬青氏著 . Liễu Văn Đường tàng bản  柳文堂藏板 , Thành Thái thập thất niên nhị nguyệt sơ nhất nhật [1905] 成泰十七年二月初一日 . 17 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách song ngữ, dạy trẻ em học chữ Hán, tầng trên là bản nguyên văn Tam tự kinh soạn theo thể văn vần mỗi câu 3 chữ: Nhân chi sơ, tính bản thiện…人之初性本善, tầng dưới bản diễn Nôm theo thể thơ lục bát (6-8).

Tang tương đối liên sự  喪襄對聯事

965, Khải Định tam niên tứ nguyệt nhị thập tam nhật phụng sao [1916] 啓定叁年四肆月弍拾叁日奉抄 . 62 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nội dung: Sưu tập câu đối, điếu tang, mừng thọ, mừng cưới ...: Con về mười tám năm nay, ôm gối phượng tựa cửa người, đức mẹ xem bằng con mẹ đẻ; Mẹ sống bảy mươi tuổi lẻ cưỡi xe loan về cõi phật, lòng con thương giống mẹ con sinh 𡥵𧗱𨑮񣑶񣚑񣐯揞񣆲鳯𢭸񣡻𠊛德媄䀡朋𡥵媄𤯰 媄𤯩񣠫𨑮歲𥛭騎車鵉𧗱𡎝佛𢚸𡥵傷種媄𡥵生…

Tập án ông Phan Bội Châu  集案翁潘佩珠

966. Liễu Văn Đường phụng sao  柳文堂奉抄 : Hải Dương  海陽 , Tuế thứ Ất Sửu đông [1920] ) 歲次乙丑冬 . 34 Images; 20 x 14 
Mô tả/description : Tập ghi chép thuật lại vụ xử án cụ Phan Bội Châu của thực dân Pháp vào ngày 23 tháng 01 năm 1920: “Ngày hôm ấy hồi sáu giờ sáng, kẻ sang người hèn, kẻ xe người bộ, ai nấy náo nức đi xem xử án, thực là đông lắm, không biết đến mấy trăm người, đến nỗi trong toà không đủ ghế ngồi… ”

Tập nghiệm ung thư  輯驗癰疽

967. 84 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : Những bài thuốc đặc trị các loại ung thư trên cơ thể con người, có hình vẽ minh hoạ chi tiết từng loại. Từ tờ 63 đến 83 có chép bài Thập tam phương gia giảm 十三方加减 bằng chữ Nôm

Tập tả truyện  輯左傳

968. Xuân Dục Nguyễn Hiếu Nhân Trai cẩn tập thủ thư  春育阮好仁齋謹輯手書 . 77 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Xuân Dục Nguyễn Hiếu 春育阮好 hiệu Nhân Trai 仁齋 đề tựa. Nội dung chính gồm các phần: 1. Tập Tả truyện văn 輯左傳文. 2 - Tập Quốc ngữ văn 輯國語文. 3 - Phụ Tập bác nghị văn 附輯博議文. 4 - Tập chư tự dẫn lệ văn 輯諸序引例文. 5 - Tả thị Mông cầu 左氏蒙求.

Tạp tiếu chư khoa (q.01)  雜醮諸科

969, Tự Đức nhị niên lục nguyệt cát nhật khắc [1849] 嗣德貳年六月吉日刻 . 75 Images; 27 x 15,5 
Mô tả/description : Hơn 50 khoa cúng Phật, Thánh… để cầu phúc, tránh tai nạn, trừ tà… Cách xem ngày: Lễ Thiên đế giáng sinh khoa 禮天帝降生科, Lễ Thiên Đài khoa 禮天臺科, Lễ Thiên thời khoa 禮天時科, Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 禮白虎解四九限科…

Tạp tiếu chư khoa (q.02)  雜醮諸科

970, Tự Đức nhị niên lục nguyệt cát nhật khắc [1849] 嗣德貳年六月吉日刻 . 80 Images; 27 x 15,5 
Mô tả/description : Hơn 50 khoa cúng Phật, Thánh… để cầu phúc, tránh tai nạn, trừ tà… Cách xem ngày: Lễ Thiên đế giáng sinh khoa 禮天帝降生科, Lễ Thiên Đài khoa 禮天臺科, Lễ Thiên thời khoa 禮天時科, Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 禮白虎解四九限科…

Tạp tiếu chư khoa (q.03)  雜醮諸科

971, Tự Đức nhị niên lục nguyệt cát nhật khắc [1849] 嗣德貳年六月吉日刻 . 67 Images; 27 x 15,5 
Mô tả/description : Hơn 50 khoa cúng Phật, Thánh… để cầu phúc, tránh tai nạn, trừ tà… Cách xem ngày: Lễ Thiên đế giáng sinh khoa 禮天帝降生科, Lễ Thiên Đài khoa 禮天臺科, Lễ Thiên thời khoa 禮天時科, Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 禮白虎解四九限科…

Tạp tiếu chư khoa (q.04)  雜醮諸科

972, Tự Đức nhị niên lục nguyệt cát nhật khắc [1849] 嗣德貳年六月吉日刻 . 86 Images; 27 x 15,5 
Mô tả/description : Hơn 50 khoa cúng Phật, Thánh… để cầu phúc, tránh tai nạn, trừ tà… Cách xem ngày: Lễ Thiên đế giáng sinh khoa 禮天帝降生科, Lễ Thiên Đài khoa 禮天臺科, Lễ Thiên thời khoa 禮天時科, Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 禮白虎解四九限科…

Tạp tiếu chư khoa (q.05)  雜醮諸科

973, Tự Đức nhị niên lục nguyệt cát nhật khắc [1849] 嗣德貳年六月吉日刻 . 88 Images; 27 x 15,5 
Mô tả/description : Hơn 50 khoa cúng Phật, Thánh… để cầu phúc, tránh tai nạn, trừ tà… Cách xem ngày: Lễ Thiên đế giáng sinh khoa 禮天帝降生科, Lễ Thiên Đài khoa 禮天臺科, Lễ Thiên thời khoa 禮天時科, Lễ Bạch hổ giải tứ cửu hạn khoa 禮白虎解四九限科…

Thái bình quảng ký  太平廣記

974. 42 Images; 30 x 16 
Mô tả/description : Gồm 39 truyện kí có tính truyền kì diễn ra ở Thái Bình: Biếm phần 砭墳, Thần thủ danh địa 神守名地, Hổ từ 虎祠, Tiên thụ danh địa 𠎣授名地, Nguyện sinh báo đức 願生報德, Điền kê độ bệnh 田雞度病…

Thái Tông hoàng đế ngự chế khoá hư tập  太宗皇帝御製課虚集

975. Trần Thái Tông  陳太宗 , Minh Mệnh Canh Tí [1840] 明命庚子 . 36 Images; 27 x 14 
Mô tả/description : “Khóa hư tập 課虚集 cũng gọi là Khóa hư lục 課虚錄 tác phẩm hoằng pháp và nghiên cứu lý luận Phật học quan trọng của Trần Thái Tông (1218- 1277). Đầu sách có bài Tựa của Nguyễn Thận Hiên, hộ lý Ninh Thái Tổng đốc (pháp danh Pháp Minh Đại Phương) tức Nguyễn Đăng Giai, đề niên hiệu: 皇朝萬萬年歲次庚子季秋下澣 Hoàng triều vạn vạn niên tuế thứ Canh Tí quí thu hạ cán / Hạ tuần tháng 9 năm Canh Tí ( 1840) đời vua Minh Mệnh. Bài Tựa đại ý nói: Mùa thu năm Canh Tí (1840) ông đến thăm chùa Do Nha huyện Võ Giàng, trụ trì chùa ấy là nhà sư Thanh Hương đưa bản thảo Khóa hư lục ra nhờ ông đề tựa. Thận Hiên xác nhận “Tập Khóa hư lục này do vua Trần Thái Tông ngự chế, thực là vì con người tự vô thủy vô lượng kiếp đến nay đã để mất bản tâm, hiểu sai chính đạo, sa vào nỗi khốn khổ ba đường, ấy là do bởi lục căn sai trái. Nếu không sám hối tội trước thì khó mong chứng quả kiếp sau. Đó là lý do tại sao tập Khóa hư lục này được soạn ra vậy.” Sách gồm 3 quyển đóng chung 1 tập:

Q.Thượng (11 tờ) :Vào đầu là bài Tựa ngự chế của Trần Nhân Tông, giải thích đại ý: hình tượng Tứ sơn (4 núi) tượng trưng cho sinh lão bệnh tử, bốn nỗi khổ lớn của con người, soạn tập này không ngoài mục đích khuyến khích mọi người tu tâm dưỡng tính, vượt qua bốn núi đó, khôi phục bản tâm chân tính. Sau Tựa là các bài: Tứ sơn 四山 (Bốn núi), Phổ thuyết sắc thân 普説色身 (Rộng khuyên về sắc thân), Phổ khuyến phát tâm văn 普勸發心文 (Rộng khuyên phát tâm Bồ đề), Giới sát sinh văn 戒殺生文 (văn răn sát sinh), Giới thâu đạo văn 戒偷盗文 (văn răn trộm cắp), Giới sắc văn [戒色文], Giới vọng ngữ văn [戒妄語文], Giới tửu văn [戒酒文], Giới định tuệ luận [戒定慧論], Thụ giới luận [受戒論], Niệm Phật luận [念佛論], Tọa thiền luận [坐禪論].

Q.Trung (11 tờ): Các bài kệ, tụng hàng ngày: Dần thì cảnh sách kệ, Lục thì lễ sám, Sơ nhật chúc hương, Thử thời vô thường kệ.

Q.Hạ (12 tờ) : Hoàng hôn khuyến chúng kệ, Bát khổ kệ, Cảnh sách khuyến chúng kệ.

Khoá hư lục của Trần Thái Tông hiện còn có bản do Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ và Viện Viễn Đông bác cổ Pháp tại Hà Nội khắc in năm 1943 (R.37), nội dung tác phẩm cũng đã được dịch và xuất bản. Nhưng đối với việc nghiên cứu tư tưởng triết học và lý luận Phật học đời Trần thì văn bản do Nguyễn Thận Hiên biên tập và khắc in năm Minh Mệnh Canh Tý (1840) là một văn bản quý hiếm rất có giá trị.”