Thiện học phú  善學賦

1100. Nam Định Chân Mĩ tiến sĩ Khiếu tiên sinh tôn huý Năng Tĩnh  南定真美進士呌先生尊諱能静 . 109 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : “Tập phú kinh nghĩa do nhiều người soạn, lấy tên chung theo bài đầu của Khiếu Năng Tĩnh:
- Thiện học phú [善學賦] của Khiếu Năng Tĩnh; - Vệ sĩ tất thông hiếu kinh phú [衛士悉通孝經賦] của Hoàng giáp Vũ Nhự (người phường Kim Cổ huyện Thọ Xương); - Phú Xuân canh điếu phú [富春耕釣賦] của Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh; - Nam Sơn thái chi phú [南山釆芝賦] của Tú tài Nguyễn Điềm (người Vị Hà Bình Lục); - Kim Lăng hoài cổ phú [金陵懷古賦] của Tú tài Nguyễn Văn Bạch (người An Phú Bình Lục); - Chiêu Quân xuất tái phú [昭君出再賦] của Nguyễn Văn Bạch; - Hoàn Bái phú [還沛賦] của Đặng Ngọc Toản (người Hành Thiện Nam Định)…”

Luận ngữ tập chú đại toàn (q.03)  論語集註大全

1101. Khổng Tử  孔子 . 129 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : "q.03: Ung Dã (28 chương). Thuật nhi (37 chương)”

Lưu Văn An công sách lược  񠁞文安公策略

1102. Lưu Văn An, Lưu Đình Côn  񠁞文安,񠁞廷琨 . kt   : Kntb   , kn []  . 129 Images; 23 x 15,5 
Mô tả/description : “In lại theo nguyên thư của Trung Quốc năm Ung Chính thứ 7 (1729). Sách gồm nhiều bài mục: Dịch kinh nguyên lưu dị đồng [易經源流異同] (các thuyết khác nhau về nguồn gốc của Kinh Dịch), Hà lạc đồ thư tiên hậu thiên khảo biện 河洛圖書先後天考辦] (Khảo biện về thuyết tiên thiên, hậu thiên ở Hà đồ, Lạc thư), Tiên thiên phương viên đồ thuyết biện [先天方員圖説辦] (Biện luận về thuyết phương viên của Tiên thiên), Dịch kinh lý số dị đồng đắc thất [易經理數同得失] (Sở trường sở đoản của lý và số của Kinh Dịch)…”

Lương y gia truyền ngoại khoa trị ung thư môn  良醫家傳外科治癰疽門

1103. kt   : Kntb   , kn []  . 116 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Sách thuốc chữa các loại bệnh: 1. Chữa bệnh ung thư gồm các bài thuốc: Thần ứng tán, nhất trị sinh cơ định thống tán…Có hình vẽ minh hoạ các chỗ có thể bị ung thư như cổ, ngực, tay, ngũ tạng…2.Thương sang kinh nghiệm toàn thư: các loại bệnh và thuốc chữa họng, lưỡi, các bệnh và thuốc chữa viêm răng, các bệnh và thuốc chữa vòm họng, sưng họng, các bệnh và thuốc chữa tai…”

Minh tâm bảo giám thích nghĩa  明心寶鑑釋義

1104. kt   : Kntb   , Đồng Khánh thứ 3 [1888] 同慶三年 . 75 Images; 24 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Diễn Nôm sách Minh tâm bảo giám 明心寶鑑 của Trung Quốc theo kiểu viết chữ Hán, chen chữ Nôm giải nghĩa. Ví dụ: Tử viết (Đức phu tử rằng) vi thiện giả (làm kẻ lành ấy) thiên báo chi dĩ phúc (trời giả chưng lấy phúc)”

Nam quốc địa dư giáo khoa thư  南國地輿教科書

1105. Lương Trúc Đàm  梁竹潭 . Hà Nội  河内 : Kntb   , Duy Tân Mậu Thân [1908] 維新戊申 . 79 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Sách giáo khoa về địa lý Việt Nam gồm vị trí, giới hạn, địa thế, sự phân chia giữa các miền, các tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã, thôn, núi, sông, đê đập, đường xá, cửa biển, khí hậu, nhân vật, tài chính, quân sự, công nông nghiệp..”

Lịch khoa danh biểu  歷科名表

1106. Uông Cơ Kính Nghiệp  汪基敬業 . Ngũ Vân Lâu  五雲樓 : Kntb   , Tự Đức thứ 5 [1852] 嗣德五年 . 63 Images; 24 x 14 
Mô tả/description : “Nội dung: Tuyển tập các bài biểu của các danh sĩ Trung Quốc làm trong khoa thi niên hiệu Khang Hi, Ung Chính đời Thanh. In lại thơ nguyên thư của nhà sách Ngũ Vân Lâu Trung Quốc”

Nữ tắc diễn âm  女則演音

1107. kt   : Kntb   , Thiệu Trị thứ 5 [1845] 紹治五年 . 19 Images; 18 x 12 
Mô tả/description : “Trên sách ghi Vạn An Trần Thị biên tập 萬安陳氏編輯. Bài ca thể lục bát viết về những phép tắc quy định cho người phụ nữ trong chế độ phong kiến như: phải biết sống hiếu thuận, hoà nhã, phải biết cách ăn ở với gia đình nhà chồng, chồng con, phải biết cư xử tốt với xóm làng…”

Quốc triều hương khoa lục (q.03)  國朝鄕科錄

1108. Cao Xuân Dục, Hoàng Cao Khải tựa  高春育, 皇高啓序 . Long Cương tàng bản  龍崗藏板 : Kntb   , Thành Thái Quý Tị [1893] 成泰癸巳 . 56 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Danh sách và tiểu sử những người thi đỗ cử nhân trong 42 khoa thi (từ Gia Long Đinh Mão 嘉隆丁卯 (1807) đến Khải Định Mậu Ngọ 啓定戊午(1918) ở 6 trường: Thừa Thiên, Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội, Nam Định, Bình Định”

Quốc dân độc bản (q.01)  國民讀本

1109. kt   : Kntb   , kn []  . 65 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Sách tập đọc, gồm 79 bài soạn theo các chủ đề luân lí, đạo đức, địa lí, lịch sử, tôn giáo, phong tục, quan chức, pháp luật, cảnh sát, tô thuế…của Việt Nam, mục đích nói rõ về nguồn gốc xã hội, đất nước, nêu cao lòng nhân ái, lòng yêu nước, trọng đạo nghĩa, nhằm giáo dục quốc dân tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc”

Vi thử xuân phú  爲此春賦

1110. kt   : Kntb   , kn []  . 26 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : “Tập phú kinh nghĩa, không có tên chung, lấy tên theo một bài trong sách. Nội dung gồm các bài như: Quốc cường cựu bang kì mệnh duy tân 國強舊邦其命惟新, Vi thử xuân tửu dĩ giới mi thọ 爲此春酒以介眉壽, Chấp cạnh vũ vương vô cạnh duy liệt 執競武王無競維烈, Tuy vạn bang 绥萬邦, Sung vương duy hậu 充王維后, Thiên mệnh phỉ giải 天命匪懈…”

Nữ tiểu học  女小學

1111. Nghiêm Hành  嚴衡 . Khuyến Thiện Đàn tàng bản  勸善亶藏板 : Nam Định  南定 , Thành Thái Nhâm Dần [1902] 成泰壬寅 . 24 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : “Nội dung: Sách dạy học dành cho phụ nữ trong những gia đình gia giáo thời xưa. Cuối bài kể một số gương tốt phụ nữ. Tiếp đến là bài Huấn nữ ca diễn âm tân đính bằng chữ Nôm: 36 điều giáo huấn: nữ đức, nữ công, nữ dung, nữ ngôn, xuất hành, dạ hành, hứa giá, tòng phu kiêm kính phu, an phận, sự cô cậu, bất thiên tư, hoà du lý, phụng tổ tiên, cẩn chẩm tịch, tôn thai giáo, huấn nữ tử, thủ tang lễ, giá nữ, thú phụ, vi kế mẫu, dung chúng thiếp, hoà gia thất, bất lăng đích, hoà huynh đệ, mục tôn tộc, giới ác khẩu, thị nô tỳ, khoan phụ trái, tín giao dịch, vụ cần kiệm, cung tân khách, giới sát sinh, kính táo quân, tòng tử, thủ trinh tiết

Pháp Việt đề huề chính kiến thư  法越提携正見書

1112. Phan Bội Châu  潘佩珠 . Liễu Văn Đường thừa sao  柳文堂承抄 : Hải Dương  海陽 , Ất Sửu [] 乙丑 . 18 Images; 20 x 14 
Mô tả/description : “Mặt sau: Độc tỉnh tử Phan Bội Châu trứ 獨醒子潘佩珠著. Thư ngỏ gửi đồng bào trong nước trình bày chuyển hướng về chủ trương chính trị cứu nước của cụ Phan Bội Châu, đại ý: trước tình hình đế quốc Nhật đang bành trướng thế lực nhanh chóng, người Pháp và người Việt phải sửa đổi đường lối, người Pháp không được coi người Việt như nô lệ mà phải coi như bạn bè, phải hợp tác để mưu tính cuộc sinh tồn.Cụ Phan là nhà yêu nước nhiệt thành vẫn nổi tiếng là phái “báo động”, nay nghe chủ trương của cụ người đọc không khỏi cảm thấy lạ lùng. Cụ viết thư này khoảng năm 1919 khi chiến tranh thế giới kết thúc, uy thế các nước đồng minh trong đó có Pháp đang lên

Sử lược tiết yếu  史畧節要

1113. Phạm Nguyễn Du  范阮攸 . kt   : Ktnb   , Thành Thái thứ 13 [1901] 成泰拾叁年 . 113 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Phần đầu là tập thơ của Phạm Nguyễn Du 范阮攸 vịnh sử Trung Quốc. Phần sau chép tóm tắt sử Việt Nam. Sử văn trích cẩm 史文摘錦: nói về sử các đời Nhị đế, Tam vương, 7 đời vua Hán, 3 đời vua Đường, 4 đời vua Tống (trừ đời Tống ra tất cả đều có phần tổng luận). Quốc sử tổng luận 國史總論: Luận về sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến đời Hậu Lê”

Bình Dương tinh yếu  平陽精要

1114. Hà Kim Diên Tự Sơn nhân Hoàng Đạo Đức  河金延嗣山人黄道德 . Nghĩa Lợi Hiệu  義利號 : Hà Nội  河内 , Khải Định Kỉ Mùi [1919] 啓定己未 . 42 Images; 24 x 15 
Mô tả/description : Nội dung: Cách xem đất để táng mồ mả, phân kim, định huyệt. 72 kiểu đất quý, có hình vẽ minh hoạ và giải thích bằng các bài ca

Cao Vương chân truyền địa lý đồ chân long huyệt  高王真傳地理圖真龍穴

1115. Quảng Thịnh Đường tàng bản  廣盛堂藏板 : Hà Nội  河内 , Kỷ Tỵ [1929] 己巳 . 69 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Sách địa lý phong thuỷ thác danh do Cao Vương (tức Cao Biền) truyền lại. Đầu sách là bản đồ phong thuỷ nói là của 54 huyệt đất tốt ở xứ Kinh Bắc (các huyện Hiệp Hoà, Đông Ngàn, Vũ Giàng…). Tiếp đến là các huyệt đất tốt ở xứ Sơn Nam (các huyện Thanh Trì, Thượng Phúc, Thanh Oai…), Sơn Tây (các huyện Từ Liêm, Lập Thạch, Thạch Thất, Bạch Hạc…), Hải Dương (các huyện Đường Hào, Cẩm Giàng…), Nhị thập tứ mạch lai long luận pháp 二十四脈來龍論法, Thi vân 詩雲: Bài thơ nói về đạo đức và bí quyết của thuật địa lý phong thuỷ, Địa lý chính tông gia truyền bí pháp 地理正宗家傳祕法, Tứ ngung luận 四隅論, Thần chú 神咒...”