Quốc triều luật lệ toát yếu (q.thượng)  國朝律例撮要

480. Phụ chính đại thần thiếu tử thiếu bảo, hiệp biện Đại học sĩ lĩnh học bộ thượng thư Quốc sử quán tổng tài kiêm Quốc tử giám quản tu thư cục an xuân nam thần Cao Xuân Dục , Quang lộc tự khanh sung tu thư thần Trần Đình Bội , Hàn lâm viện thị giảng sung tu thư thần Đặng Văn Thuy, Hàn lâm viện tu soạn tòng phụ chính phủ thừa biện sung tu thư thần Lê Hoàn  輔政大臣太子協辨大學士領學部尙書國史館總裁兼國子監管修書局安春男臣髙春育, 光祿寺卿充修書臣陳廷珮, 翰林院侍講充修書臣鄧文瑞, 翰林院修撰從輔政府承辨充修書臣黎完 , Duy Tân Kỉ Dậu trọng thu tân san [1909] 維新己酉仲秋新刊 . 38 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm: 1 bài tựa, 1 phàm lệ, 1 tổng mục lục. Nội dung tóm tắt bộ luật đời Duy Tân 維新 (1907 - 1916).

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.trung)  國朝律例撮要

481. Phụ chính đại thần thiếu tử thiếu bảo, hiệp biện Đại học sĩ lĩnh học bộ thượng thư Quốc sử quán tổng tài kiêm Quốc tử giám quản tu thư cục an xuân nam thần Cao Xuân Dục , Quang lộc tự khanh sung tu thư thần Trần Đình Bội , Hàn lâm viện thị giảng sung tu thư thần Đặng Văn Thuy, Hàn lâm viện tu soạn tòng phụ chính phủ thừa biện sung tu thư thần Lê Hoàn  輔政大臣太子協辨大學士領學部尙書國史館總裁兼國子監管修書局安春男臣髙春育, 光祿寺卿充修書臣陳廷珮, 翰林院侍講充修書臣鄧文瑞, 翰林院修撰從輔政府承辨充修書臣黎完 , Duy Tân Kỉ Dậu trọng thu tân san [1909] 維新己酉仲秋新刊 . 39 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm: 1 bài tựa, 1 phàm lệ, 1 tổng mục lục. Nội dung tóm tắt bộ luật đời Duy Tân 維新 (1907 - 1916).

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.01)  國朝律例撮要

482. Phụ chính đại thần thiếu tử thiếu bảo, hiệp biện Đại học sĩ lĩnh học bộ thượng thư Quốc sử quán tổng tài kiêm Quốc tử giám quản tu thư cục an xuân nam thần Cao Xuân Dục , Quang lộc tự khanh sung tu thư thần Trần Đình Bội , Hàn lâm viện thị giảng sung tu thư thần Đặng Văn Thuỵ, Hàn lâm viện tu soạn tòng phụ chính phủ thừa biện sung tu thư thần Lê Hoàn  輔政大臣太子協辨大學士領學部尙書國史館總裁兼國子監管修書局安春男臣髙春育, 光祿寺卿充修書臣陳廷珮, 翰林院侍講充修書臣鄧文瑞, 翰林院修撰從輔政府承辨充修書臣黎完 , Đại Nam Duy Tân nhị niên tuế Mậu Thân trùng dương hậu vọng tiền [1908] 大南維新貳年歲戊申重陽後望前 . 44 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm: 1 bài tựa, 1 phàm lệ, 1 tổng mục lục. Nội dung tóm tắt bộ luật đời Duy Tân 維新 (1907 - 1916).

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.02)  國朝律例撮要

483. Phụ chính đại thần thiếu tử thiếu bảo, hiệp biện Đại học sĩ lĩnh học bộ thượng thư Quốc sử quán tổng tài kiêm Quốc tử giám quản tu thư cục an xuân nam thần Cao Xuân Dục , Quang lộc tự khanh sung tu thư thần Trần Đình Bội , Hàn lâm viện thị giảng sung tu thư thần Đặng Văn Thuy, Hàn lâm viện tu soạn tòng phụ chính phủ thừa biện sung tu thư thần Lê Hoàn  輔政大臣太子協辨大學士領學部尙書國史館總裁兼國子監管修書局安春男臣髙春育, 光祿寺卿充修書臣陳廷珮, 翰林院侍講充修書臣鄧文瑞, 翰林院修撰從輔政府承辨充修書臣黎完 , Đại Nam Duy Tân nhị niên tuế Mậu Thân trùng dương hậu vọng tiền [1908] 大南維新貳年歲戊申重陽後望前 . 35 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm: 1 bài tựa, 1 phàm lệ, 1 tổng mục lục. Nội dung tóm tắt bộ luật đời Duy Tân 維新 (1907 - 1916).

Quốc triều luật lệ toát yếu (q.03)  國朝律例撮要

484. Phụ chính đại thần thiếu tử thiếu bảo, hiệp biện Đại học sĩ lĩnh học bộ thượng thư Quốc sử quán tổng tài kiêm Quốc tử giám quản tu thư cục an xuân nam thần Cao Xuân Dục , Quang lộc tự khanh sung tu thư thần Trần Đình Bội , Hàn lâm viện thị giảng sung tu thư thần Đặng Văn Thuy, Hàn lâm viện tu soạn tòng phụ chính phủ thừa biện sung tu thư thần Lê Hoàn  輔政大臣太子協辨大學士領學部尙書國史館總裁兼國子監管修書局安春男臣髙春育, 光祿寺卿充修書臣陳廷珮, 翰林院侍講充修書臣鄧文瑞, 翰林院修撰從輔政府承辨充修書臣黎完 , Đại Nam Duy Tân nhị niên tuế Mậu Thân trùng dương hậu vọng tiền [1908] 大南維新貳年歲戊申重陽後望前 . 53 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Sách gồm: 1 bài tựa, 1 phàm lệ, 1 tổng mục lục. Nội dung tóm tắt bộ luật đời Duy Tân 維新 (1907 - 1916).

Quỳnh Lưu tiết phụ truyện  瓊璢節婦傳

485. Phạm Đình Toát , Long Cương Cao Xuân Dục Tử Phát kính tự  范廷撮, 龍岡髙春育子發敬序 , Thành Thái thập nhị niên Canh Tí đông tân thuyên [1900] 成泰十二年庚子冬新鎸 . 50 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi lại tiểu sử tiết phụ huyện Quỳnh Lưu 瓊璢 và phụ chép thêm 2 huyện Đông Thành 東城, Yên Thành 安城 tỉnh Nghệ An 乂安. Cuối cùng là trình xin phong thưởng cho các tiết phụ.

Tam cực bảo kinh Nam âm  三極寶經南音

486, Hoàng nam Duy Tân Kỉ Dậu tam niên chính nguyệt nhị thập nhị nhật hợi thìn giáng trứ [1909] 皇男維新己酉三年正月二十二日亥辰降著 . 93 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Nội dung bao gồm những bài ca, thơ, văn, phú, tán giáng bút của các vị tiên thiên, thánh thần: Vân Hương đệ nhị thánh mẫu phụng trứ quốc tục khuyến thiện ca 雲香第二聖母奉著國俗勸善歌, Vân Hán thiên tôn giáng khuyến học ca 雲漢天孫降勸學歌, Vạn Kiếp cung đệ nhất thánh cô giáng tỉnh thế văn 萬刼宮第一聖姑降醒世文, Tuỳ thời phú 隨辰賦…

Tâm pháp thiết yếu chân kinh  心法切要真經

487. Ngọc Sơn từ tàng bản  玉山祠藏板 : Hà Thành  河城 , Khải Định Quý Hợi xuân giáng trứ tại Hoà Xá vọng từ [1923] 啟定癸亥春降著在和舍望祠 . 42 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : “Thơ, câu đối, chiếu, ca, tán khuyên rèn luyện tâm tính để hưởng phúc lành. Bài ca Nôm cầu nguyện cho người sống và độ trì cho người chết.”

Tam quan diệu kinh  三官妙經

488. Ngọc Sơn từ Công Thiện đường tàng bản  玉山祠公善堂藏板 : Hà Nội  河内 , Tân Mùi niên [] 辛未年 . 19 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm 1 bài tựa của Thái Thượng, Nội dung là các bài bảo cáo của Thượng nguyên thiên quan, Trung nguyên địa quan, Hạ nguyên thuỷ quan.

Tam quốc diễn ca  三國演歌

489. Quan Văn Đường tàng bản  觀文堂藏板 , Duy Tân Mậu Thân đông nguyệt [1908] 維新戊申冬月 . 51 Images; 20 x 13 
Mô tả/description : Vở tuồng Tam cố mao lư 三顧茅蘆 (3 lần tới túp lều tranh) được biên soạn trích đoạn theo Tam Quốc chí 三國志 của La Hán Trung, gồm 4 hồi, nói về việc Lưu Bị ba lần tới lều tranh mời Khổng Minh ra giúp sức.

Tâm thiện chân kinh  心善真經

490. Tam Thánh từ tàng bản  三聖祠藏板 : Hà Đông  河東 , Duy Tân Mậu Thân nhị niên trọng thu bát nguyệt giáng trứ [1908] 維新二年仲秋捌月降著 . 55 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nội dung gồm 69 bài giáng thị, dụ, thi, ngâm, văn, ca của các bận tiên thiên, thánh thần nhằm khuyên răn người đời tu nhân tính đức, làm biệc thiện: Á thánh Mạnh tử giáng dẫn thi 亞聖孟子降引詩, Văn Xương Đế Quân giáng thi 文昌帝君降詩, Chu tướng quân giáng thị 周將軍降示, Quan thái tử giáng dụ 關太子降諭, Trương Tiên Đại Đế giáng khuyến thiện văn 張仙大帝降勸善文, Phạm Điện Soái giáng ngâm 范殿帥降吟…

Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh  三位聖母警世真經

491. Chủ Thiện Đường tàng bản  主善堂藏板 : Sơn Tây  山西 , Hoàng triều Thành Thái Bính Ngọ niên lục nguyệt nhị thập nhật giáng [1906] 皇朝成泰丙午年六月二十日降 . 18 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : Sau tờ bìa sách in 3 hình minh hoạ của Vân Hương đệ nhất Thánh mẫu 雲香第一聖母, Đệ nhị Thánh mẫu 第二聖母, Đệ tam Thánh mẫu 第三聖母. Sau mỗi hình minh hoạ có bài tán. Tiếp đến là các bài giáng kinh, bảo cáo, khai kinh của tam vị Thánh mẫu.

Tân san hình bộ tắc lệ  新刊刑部則例

492. Hiệp biện Đại học sĩ sung Bắc kì thống sứ phủ thương tá Nguyễn Khắc Vĩ phụng kiểm  協辨大學士充北圻統使府商佐阮克煒奉檢 . Thống sứ phủ Nam Chính toà tàng bản  統使府南政座藏 : Bắc Kì  北圻 , Thành Thái Canh Tí thu [1900] 成泰庚子秋 . 116 Images; 31 x 19 
Mô tả/description : “Luật lệnh quy định của bộ Hình triều Nguyễn nguyên trước gồm 5 tập, trong đó nhiều điều trùng lặp, có những điều đã thôi không áp dụng... Sách này chọn lựa tu chỉnh những luật định hiện hành, ghi thêm những quy định từ triều Đồng Khánh về sau, còn 251 điều, chia làm 2 tập:
- Tập Thượng: gồm Nội luật (52 điều) và Nội lệ (gồm 126 điều), như; văn võ quan phạm tội, phụ nhân phạm tội đầu độc, người phạm tội mà tự thú, đồng liêu cùng phạm tội v.v….
- Tập Hạ: các tội mưu phản, đại nghịch, trộm cướp, Giám thủ tự đạo thương khố (người coi kho mà tự ăn trộm tài sản trong kho), thân thuộc tương đạo (người thân thuộc mà ăn trộm của nhau), cáo trạng bất thụ lý (có đơn tố cáo mà không thụ lý), tư trù đồng tiền (đúc trộm tiền), quyết tội bất như pháp (xét xử không đúng luật)…”

Nam chính tào duyệt kí (q.01)  南政曹閲記

493, Thành Thái thập tam niên thập nhất nguyệt [1902] 成泰十三年十一月 . 49 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : Sách gồm 2 quyển R.3496 và R.3497. Nội dung ghi chép của triều Nguyễn về việc duyệt văn bằng, nghị định trong năm 1902. Có ghi cụ thể ngày tháng.

Nam chính tào duyệt kí (q.02)  南政曹閲記

494, Thành Thái thập tam niên thập nhất nguyệt [1902] 成泰十三年十一月 . 49 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : Sách gồm 2 quyển R.3496 và R.3497. Nội dung ghi chép của triều Nguyễn về việc duyệt văn bằng, nghị định trong năm 1902. Có ghi cụ thể ngày tháng.

Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.05)  佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本

495. Vĩnh Nghiêm tự tàng bản  永嚴寺藏板 : Bắc Giang  北江 , Bảo Đại nguyên niên gia đề nguyệt cát nhật [1926] 保大元年迦提吉日 . 64 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm bài dẫn, bài Ngự chế đề tựa, phần Khoa văn. Nội dung ghi lại lời thuyết pháp của Phật Thích Ca, nói về sự sung sướng của chúng sinh ở nước Cực Lạc, nơi có Phật A Di Đà. Những bài văn sám hối, phát nguyện, nói về pháp lực cứu khổ, cứu nạn của Phật.