Tam quốc diễn ca  三國演歌

489. Quan Văn Đường tàng bản  觀文堂藏板 , Duy Tân Mậu Thân đông nguyệt [1908] 維新戊申冬月 . 51 Images; 20 x 13 
Mô tả/description : Vở tuồng Tam cố mao lư 三顧茅蘆 (3 lần tới túp lều tranh) được biên soạn trích đoạn theo Tam Quốc chí 三國志 của La Hán Trung, gồm 4 hồi, nói về việc Lưu Bị ba lần tới lều tranh mời Khổng Minh ra giúp sức.

Tâm thiện chân kinh  心善真經

490. Tam Thánh từ tàng bản  三聖祠藏板 : Hà Đông  河東 , Duy Tân Mậu Thân nhị niên trọng thu bát nguyệt giáng trứ [1908] 維新二年仲秋捌月降著 . 55 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nội dung gồm 69 bài giáng thị, dụ, thi, ngâm, văn, ca của các bận tiên thiên, thánh thần nhằm khuyên răn người đời tu nhân tính đức, làm biệc thiện: Á thánh Mạnh tử giáng dẫn thi 亞聖孟子降引詩, Văn Xương Đế Quân giáng thi 文昌帝君降詩, Chu tướng quân giáng thị 周將軍降示, Quan thái tử giáng dụ 關太子降諭, Trương Tiên Đại Đế giáng khuyến thiện văn 張仙大帝降勸善文, Phạm Điện Soái giáng ngâm 范殿帥降吟…

Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh  三位聖母警世真經

491. Chủ Thiện Đường tàng bản  主善堂藏板 : Sơn Tây  山西 , Hoàng triều Thành Thái Bính Ngọ niên lục nguyệt nhị thập nhật giáng [1906] 皇朝成泰丙午年六月二十日降 . 18 Images; 26 x 14 
Mô tả/description : Sau tờ bìa sách in 3 hình minh hoạ của Vân Hương đệ nhất Thánh mẫu 雲香第一聖母, Đệ nhị Thánh mẫu 第二聖母, Đệ tam Thánh mẫu 第三聖母. Sau mỗi hình minh hoạ có bài tán. Tiếp đến là các bài giáng kinh, bảo cáo, khai kinh của tam vị Thánh mẫu.

Tân san hình bộ tắc lệ  新刊刑部則例

492. Hiệp biện Đại học sĩ sung Bắc kì thống sứ phủ thương tá Nguyễn Khắc Vĩ phụng kiểm  協辨大學士充北圻統使府商佐阮克煒奉檢 . Thống sứ phủ Nam Chính toà tàng bản  統使府南政座藏 : Bắc Kì  北圻 , Thành Thái Canh Tí thu [1900] 成泰庚子秋 . 116 Images; 31 x 19 
Mô tả/description : “Luật lệnh quy định của bộ Hình triều Nguyễn nguyên trước gồm 5 tập, trong đó nhiều điều trùng lặp, có những điều đã thôi không áp dụng... Sách này chọn lựa tu chỉnh những luật định hiện hành, ghi thêm những quy định từ triều Đồng Khánh về sau, còn 251 điều, chia làm 2 tập:
- Tập Thượng: gồm Nội luật (52 điều) và Nội lệ (gồm 126 điều), như; văn võ quan phạm tội, phụ nhân phạm tội đầu độc, người phạm tội mà tự thú, đồng liêu cùng phạm tội v.v….
- Tập Hạ: các tội mưu phản, đại nghịch, trộm cướp, Giám thủ tự đạo thương khố (người coi kho mà tự ăn trộm tài sản trong kho), thân thuộc tương đạo (người thân thuộc mà ăn trộm của nhau), cáo trạng bất thụ lý (có đơn tố cáo mà không thụ lý), tư trù đồng tiền (đúc trộm tiền), quyết tội bất như pháp (xét xử không đúng luật)…”

Nam chính tào duyệt kí (q.01)  南政曹閲記

493, Thành Thái thập tam niên thập nhất nguyệt [1902] 成泰十三年十一月 . 49 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : Sách gồm 2 quyển R.3496 và R.3497. Nội dung ghi chép của triều Nguyễn về việc duyệt văn bằng, nghị định trong năm 1902. Có ghi cụ thể ngày tháng.

Nam chính tào duyệt kí (q.02)  南政曹閲記

494, Thành Thái thập tam niên thập nhất nguyệt [1902] 成泰十三年十一月 . 49 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : Sách gồm 2 quyển R.3496 và R.3497. Nội dung ghi chép của triều Nguyễn về việc duyệt văn bằng, nghị định trong năm 1902. Có ghi cụ thể ngày tháng.

Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.05)  佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本

495. Vĩnh Nghiêm tự tàng bản  永嚴寺藏板 : Bắc Giang  北江 , Bảo Đại nguyên niên gia đề nguyệt cát nhật [1926] 保大元年迦提吉日 . 64 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm bài dẫn, bài Ngự chế đề tựa, phần Khoa văn. Nội dung ghi lại lời thuyết pháp của Phật Thích Ca, nói về sự sung sướng của chúng sinh ở nước Cực Lạc, nơi có Phật A Di Đà. Những bài văn sám hối, phát nguyện, nói về pháp lực cứu khổ, cứu nạn của Phật.

Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.03-04)  佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本

496. Vĩnh Nghiêm tự tàng bản  永嚴寺藏板 : Bắc Giang  北江 , Bảo Đại nguyên niên gia đề nguyệt cát nhật [1926] 保大元年迦提吉日 . 101 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm bài dẫn, bài Ngự chế đề tựa, phần Khoa văn. Nội dung ghi lại lời thuyết pháp của Phật Thích Ca, nói về sự sung sướng của chúng sinh ở nước Cực Lạc, nơi có Phật A Di Đà. Những bài văn sám hối, phát nguyện, nói về pháp lực cứu khổ, cứu nạn của Phật.

Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.01-02)  佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本

497. Vĩnh Nghiêm tự tàng bản  永嚴寺藏板 : Bắc Giang  北江 , Bảo Đại nguyên niên gia đề nguyệt cát nhật [1926] 保大元年迦提吉日 . 74 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách gồm bài dẫn, bài Ngự chế đề tựa, phần Khoa văn. Nội dung ghi lại lời thuyết pháp của Phật Thích Ca, nói về sự sung sướng của chúng sinh ở nước Cực Lạc, nơi có Phật A Di Đà. Những bài văn sám hối, phát nguyện, nói về pháp lực cứu khổ, cứu nạn của Phật.

Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.thủ)  馮氏錦囊秘錄雜症

498. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . Văn Hoa Các tàng bản  文華閣藏板 , Khang Hi tuế thứ Nhâm Ngọ lập xuân nhật thư ư Yến gia thị xá [] 康熙歲次壬午立春日書 . 130 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổ tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các phần: Quyển thủ: 1 bài tựa, 1 Phàm lệ, mục lục và quyển thủ thượng và quyển thủ hạ ghi chép các bài thuốc chữa các bệnh về người lớn, và trẻ em; q. 1-2: bàn về các chứng bệnh, các phép luận âm dương, ngũ hành, thất tình…; q. 3-4: Các tạp chứng, phương mạch, bệnh trẻ em và phụ nữ; q.5: Tạp chứng: Bệnh trẻ em; q. 7-8: Phương mạch, tâm tỳ bệnh, phong môn, nhi khoa.

Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.03-04)  馮氏錦囊秘錄雜症

499. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . Văn Hoa Các tàng bản  文華閣藏板 , Khang Hi tuế thứ Nhâm Ngọ lập xuân nhật thư ư Yến gia thị xá [] 康熙歲次壬午立春日書 . 96 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổ tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các phần: Quyển thủ: 1 bài tựa, 1 Phàm lệ, mục lục và quyển thủ thượng và quyển thủ hạ ghi chép các bài thuốc chữa các bệnh về người lớn, và trẻ em; q. 1-2: bàn về các chứng bệnh, các phép luận âm dương, ngũ hành, thất tình…; q. 3-4: Các tạp chứng, phương mạch, bệnh trẻ em và phụ nữ; q.5: Tạp chứng: Bệnh trẻ em; q. 7-8: Phương mạch, tâm tỳ bệnh, phong môn, nhi khoa.

Phùng thị chính tông (q.03)  馮氏正宗

501. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . 47 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổi tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các quyển: Q.3: Phương tề tính dược toàn hiệu 方劑性葯全效; q.4: Cẩm nang tạp chứng 錦囊雜症; q.5: Cẩm nang tạp chứng sách lược 錦囊雜症策畧; q.7: Hoạt ấu tập thành 活幼集成; q.8: Cẩm nang ngoại khoa toát yếu 錦囊外科撮要; q.cấn: Cẩm nang tạp chứng quyển hạ 錦囊雜症卷下.

Phùng thị chính tông (q.04)  馮氏正宗

502. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . 35 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổi tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các quyển: Q.3: Phương tề tính dược toàn hiệu 方劑性葯全效; q.4: Cẩm nang tạp chứng 錦囊雜症; q.5: Cẩm nang tạp chứng sách lược 錦囊雜症策畧; q.7: Hoạt ấu tập thành 活幼集成; q.8: Cẩm nang ngoại khoa toát yếu 錦囊外科撮要; q.cấn: Cẩm nang tạp chứng quyển hạ 錦囊雜症卷下.

Phùng thị chính tông (q.05)  馮氏正宗

503. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . 70 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổi tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các quyển: Q.3: Phương tề tính dược toàn hiệu 方劑性葯全效; q.4: Cẩm nang tạp chứng 錦囊雜症; q.5: Cẩm nang tạp chứng sách lược 錦囊雜症策畧; q.7: Hoạt ấu tập thành 活幼集成; q.8: Cẩm nang ngoại khoa toát yếu 錦囊外科撮要; q.cấn: Cẩm nang tạp chứng quyển hạ 錦囊雜症卷下.

Phùng thị chính tông (q.07)  馮氏正宗

504. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . 42 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổi tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các quyển: Q.3: Phương tề tính dược toàn hiệu 方劑性葯全效; q.4: Cẩm nang tạp chứng 錦囊雜症; q.5: Cẩm nang tạp chứng sách lược 錦囊雜症策畧; q.7: Hoạt ấu tập thành 活幼集成; q.8: Cẩm nang ngoại khoa toát yếu 錦囊外科撮要; q.cấn: Cẩm nang tạp chứng quyển hạ 錦囊雜症卷下.

Phùng thị chính tông (q.08)  馮氏正宗

505. Phùng Triệu Trương  馮兆張 . 47 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách do nhà y học nổi tiếng Trung Quốc Phùng Triệu Trương soạn, bao gồm các quyển: Q.3: Phương tề tính dược toàn hiệu 方劑性葯全效; q.4: Cẩm nang tạp chứng 錦囊雜症; q.5: Cẩm nang tạp chứng sách lược 錦囊雜症策畧; q.7: Hoạt ấu tập thành 活幼集成; q.8: Cẩm nang ngoại khoa toát yếu 錦囊外科撮要; q.cấn: Cẩm nang tạp chứng quyển hạ 錦囊雜症卷下.