Mạch đầu Nam âm ca quát  脉頭南音歌括

742. 82 Images; 20 x 14 
Mô tả/description : Từ trang 1 đến trang 8 chép bài ca tổng quát bằng chữ Nôm về phép xem mạch. Từ trang 9 trở đi chép Trạch Viên môn truyền tập yếu y thư 澤園門傳輯要醫書, do La Khê tiên sinh 羅溪先生 soạn gồm 7 thiên và Môn sinh Trạch Viên chủ nhân chú thêm 6 thiên. Những nguyên nhân và các phương pháp chữa một số bệnh thông thường như: Thổ tả, hàn nhiệt, mất máu… được chép theo lối thơ Nôm 6-8.

Nam dược thần hiệu  南藥神效

743. 53 Images; 25 x 14,5 
Mô tả/description : Quyển thủ: Các vị thuốc Nam, được chia theo các bộ; tính chất, công dụng của chúng: Nguyên thảo bộ 原草部, Cốc bộ 榖部, Đằng thảo bộ 藤草部, Thuỷ thảo bộ 水草部, Thuỷ bộ 水部, Ngư bộ 魚部…

Nam Hải tam thừa diễn nghĩa  南海三乘演義

744. Đồng Lạc Khuyến Thiện đàn tàng bản  同樂勸善壇藏板 : Nam Định  南定 , Hoàng triều Khải Định Tân Dậu đông giáng kê [1921] 皇朝啓定辛酉冬降乩 . 63 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Nội dung ghi lại Kệ thi, khải diễn, quy thức, đề từ, thuật kí…giáng bút của các bậc thánh quân như: Quốc tổ Lạc Long Quân kệ thi 國祖貉龍君偈詩, Quốc tổ Hùng Thánh Vương khải diễn 國祖雄聖王啓演, Lã Tổ đế quân tứ tự minh 呂祖帝君四字銘, Văn Xương đế quân quy thức 文昌帝君規式…

Âm chất giải âm  隂郅解音

745. Đỗ Dữ  杜嶼 . Ngọc Sơn từ tàng bản  玉山祠藏板 : Hà Nội  河内 , Tự Đức Kỷ Mùi [1859] 嗣德己未 . 59 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Đức Xuyên Hoà Trai Đỗ Dữ 德川和齋杜嶼 soạn và viết tiểu dẫn. Sách Âm chất 隂郅 tức Âm chất văn chú 隂郅文註 do Lê Quý Đôn 黎貴惇tham khảo các sách khuyến thiện của Trung Quốc soạn và chú giải. Đỗ Dữ do gợi ý của một người bạn, nhận thấy sách của họ Lê soạn chú đã kỹ càng, bèn căn cứ vào sách ấy mà diễn giải ra quốc âm cho dễ phổ biến.
Sách gồm: Phần Tiểu dẫn, tiếp sau là phần trích Âm chất chính văn [隂郅正文], nói là dẫn lời Đế quân và phần giải âm tương ứng. Chẳng hạn lời Đế quân nói: Ta vào đời thứ 17, hiện thân làm sĩ đại phu, chưa từng bạo ngược với dân, cứu người hoạn nạn, giúp kẻ nguy cấp, thương người cô đơn goá bụa, bao dung kẻ lỗi lầm, rộng thi hành âm chất, trên hợp với trời xanh. Nếu mọi người có thể giữ tâm được như ta, thì thiên tâm sẽ ban phúc cho ngươi. Họ Đậu cứu giúp người mà sau vin bẻ năm cành cây quế (5 con đều đỗ Tiến sĩ), người cứu giúp đàn kiến mà sau đỗ Trạng nguyên, người chôn rắn mà sau làm Tể tướng. Muốn rộng phúc điền phải bằng vào tâm địa, luôn luôn thi hành phương tiện, mọi điều công đức.
Sau phần trích nguyên văn chữ Hán đến phần giải âm, tức là diễn dịch ra chữ Nôm của Đỗ Dữ 杜嶼và lời bình của Vũ Vĩnh 武永”

Sang dương kinh nghiệm toàn thư  瘡疡經驗全書

746. 97 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Sách chép tay, sờn mép. Không đề tên tác giả. Sách ghi về bệnh đậu, cách kiêng và bài thuốc chữa bệnh: Bệnh đậu ở trẻ em: các điều cấm kỵ khi lên đậu (gồm 18 điều như: phòng phải sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, sau khi đậu bay không nên ăn chất tanh, béo…). Các bài thuốc làm cho đậu mọc đều, dày, thuốc làm cho đậu bay, không bị biến chứng…Có các hình vẽ về cách chữa cho máu lưu thông, máu đủ trong khi lên đậu (khí huyết giao hội đồ thuyết, khí huyết giao hội bất túc đồ thuyết, khí huyết thiên thăng thụ hung đồ thuyết, đinh độc đồ, đậu chẩn tứ tự kinh, khí huyết thuận nghịch thiên…). Các bài thuốc: Bảo nguyên thang gia giảm, Bảo nguyên thang, Thuỷ dương thang, tứ vị thăng ma thang, thập nhất vị mộc hương tán, thập nhị vị dị công tán…”

Sách các ngày lễ quanh năm đọc trong mùa chay  񠀋各𣈜礼觥𢆥讀沖務񠃓

747. 114 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : “Tất cả gồm 47 bài đọc để cho giáo dân ngâm đọc trong mùa chay: Ngày lễ Lô đọc lời đức chúa Chi Thu trợ đầy tớ quan cai một trăm quân cho khỏi tật bất toại. Ngày thứ sáu trợ giảng lời đức chúa Chi Thu dạy phải yêu thương kẻ khó và phải làm phúc cho kẻ khó. Ngày thứ bảy giảng phép lạ đức chúa Chi Thu đi trên mặt nước mà trợ (giúp) đầy tớ khỏi chìm và trợ nhiều kẻ liệt khỏi bệnh…”

Sách học toản yếu  茦學纘要

748. Đái Minh, Hoàng Quyển, Nguyễn Văn Lý  戴明, 黄卷, 阮文理 . Đồng Văn Trai tàng bản  同文斋藏板 : Hà Nội  河内 , Tự Đức Nhâm Tý [1852] 嗣德壬子 . 138 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “154 bài vãn sách cung cấp những kiến thức tổng hợp cần thiết cho người chuẩn bị thi Hương và thi Hội. Đề tài lấy ở Kinh, Truyện, Bắc sử…các vấn đề như nguồn gốc, nghĩa lý, những chỗ dị đồng của các nhà chú thích Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, chia ruộng, thuế khoá, chuyên chở, cứu tế, trường học, khoa cử, binh bị, hình phạt…từ đời Nghiêu Thuấn đến đời Minh”

Sách học toản yếu  茦學纘要

749. Đái Minh, Hoàng Quyển, Nguyễn Văn Lý  戴明, 黄卷, 阮文理 . Đồng Văn Trai tàng bản  同文斋藏板 : Hà Nội  河内 , Tự Đức Nhâm Tý [1852] 嗣德壬子 . 88 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “154 bài vãn sách cung cấp những kiến thức tổng hợp cần thiết cho người chuẩn bị thi Hương và thi Hội. Đề tài lấy ở Kinh, Truyện, Bắc sử…các vấn đề như nguồn gốc, nghĩa lý, những chỗ dị đồng của các nhà chú thích Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, chia ruộng, thuế khoá, chuyên chở, cứu tế, trường học, khoa cử, binh bị, hình phạt…từ đời Nghiêu Thuấn đến đời Minh”

Sách truyện các thánh toát yếu  册傳各聖撮要

750. 144 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “Nội dung: Lược thuật tiểu sử các vị thánh đạo Thiên chúa. Bài Tự đầu sách nói: Giáo dân đi đạo rất muốn đọc truyện để biết cuộc đời các Thánh, song le các truyện trong bấy lâu năm những sao đi sao lại cho nên mất nghĩa lắm, vì chưng kẻ thì viết chữ nọ là chữ kia, kẻ thì bỏ câu nọ câu khác, lại có kẻ lấy ý riêng mình mà thêm điều nọ điều kia, vì vậy các đấng các cụ các thầy hằng ước ao muốn sách in truyện các thánh…Tiếp sau lần lượt ghi các ngày lễ thánh trong năm, đến ngày lễ Thánh nào thì chép truyện Thánh ấy, như: Tháng Giêng ngày mồng 1: Lễ đặt tên, ngày mồng 6: Lễ Ba vua, ngày 14: Kính Ông thánh Hi Khốc Đi Ô, ngày 15: Lễ kính danh, ngày 25: Kính Ông thánh Bảo Lộc (Pau lô). Tháng Hai: ngày 1: Kính Ông thánh Y Na Khu (Ignatio), ngày 2: Kính Đức Bà đem con vào điện xưng tội, ngày 13: Kính Bà thánh Ca Ta Đi Na (Catadina)…”

Sách văn tân thức  策文新式

751. Quốc Tử Giám tập lục  國子監集錄 . Cát Thành tân san  吉成新刊 : Hà Nội  河内 , Duy Tân Tân Hợi [1911] 維新辛亥 . 29 Images; 28 x 17 
Mô tả/description : “Nội dung: Ghi chép 32 bài văn sách của trường Quốc Tử Giám, đề tài lấy từ Kinh Dịch, Kinh Thư, Luận ngữ, Mạnh Tử, Nam sử, Bắc sử về các vấn đề thời sự”

[Sắc phong Quảng Trạch Đại vương]  [ 敕封廣澤大王]

752. 14 Images; 23 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung: Sao chép đạo sắc phong phúc thần là Quảng Trạch đại vương 廣澤大王. Đạo thứ nhất sắc phong năm Vĩnh Tộ thứ 8 永祚八年(1626), đạo thứ 2 sắc phong năm Đức Long thứ 1 德龍一年(1629), đạo thứ 3 sắc phong năm Đức Long thứ 4 德龍四年(1632), đạo thứ 3 sắc phong năm thứ 5 (1633), đạo thứ 4 sắc phong năm Dương Hoà thứ 5 (1639), đạo thứ 6 sắc phong năm Dương Hoà thứ 8 (1642). Quảng Trạch Đại vương không rõ tên thật là gì”

[Sĩ tử đồng môn hội]  [士子同門會]

753, Thành Thái thứ 9 [1897] 成泰玖年 . 5 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : “Tập tài liệu về một Hội đồng môn (hội học sinh) ở giáp Hải Tây: bản giao ước ghi nhớ của sĩ tử giáp Hải Tây năm Thành Thái thứ 9 (1897) về việc mùa xuân năm sau (1898) sẽ tổ chức tế lễ tiên hiền là Nguyễn tiên công. Bản này ghi tên 11 người”

Sơ học vấn tân  初學問津

754. Trường Văn Đường tàng bản  長文堂藏板 , Tự Đức Nhâm Ngọ [1882] 嗣德壬午 . 18 Images; 20 x 13 
Mô tả/description : “Sách học vỡ lòng dạy cho học trò học chữ Hán: sau mỗi câu chữ Hán làm theo thể văn vần 4 chữ là giải thích bằng chữ Nôm”

Sơn chung hải dục  山鍾海毓

755. 68 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung: Chép các câu đối ở các đền thờ của nhiều tác giả nhưng không ghi câu đối ở đền nào. Cuối cùng có bài thơ của Nguỵ Khắc Tuần mừng thọ mẹ 70 tuổi.
- Câu đối thờ tự ở đền miếu: Đền Dạ Trạch, câu đối của Chu Mạnh Trinh ở đền xã Phú Thị, đền Hoàng Mai, An Nội, Lai Xá, đền thờ các vua triều Lý, câu đối đền Đình Bảng, đền Quan Lộc xã Nhân Mục, câu đối đền Bạch Mã, câu đối của Dương Khuê…
- Câu đối ai vãn của Hoàng quận công (Hoàng Cao Khải), Trần Tán Bình, Đỗ Văn Tâm, Vũ Quang Ngà.
- Câu đối thư phòng viên lâm.
- Câu đối lăng Hoàng Cao Khải (Thái Hà thạch lăng) của Dương Danh Lập…”

Sơn thánh cổ tích  山聖古蹟

756, Khải Định thứ 3 [1918] 啓定叁年 . 30 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Đầu sách có đề là Phụng sao Phú Nghĩa, thừa sao nguyên bản Xã Đoài thôn 奉抄富義承, 抄原本社兑村(người sao chép là Phú Nghĩa, chép theo nguyên bản ở thôn Xã Đoài). Nội dung: Sự tích Tản Viên sơn thánh đời Hùng Vương thứ 18 ở động Lăng Sương huyện Thanh Xuyên phủ Gia Hưng đạo Hưng Hoá xứ Sơn Tây. Cuối tập ghi tên người khai lập thần tích: Xã nhân Phùng Quang Lộc, thổ từ Đinh Bá Thế, Nha sự Đặng Huyền Thông…”

Sử ca  史歌

757. 83 Images; 25 x 13,5 
Mô tả/description : “Chỉ có 1 tập chép, ở trang đầu đề: Quyển chi nhất 卷之一, nhưng không thấy có các quyển tiếp theo và cũng không biết rõ ai là biên soạn hoặc sưu tập. Sách soạn theo thể thơ chữ Hán thể lục bát, chép sử Trung Quốc từ thời khai thiên lập địa: Bàn Cổ, Tam hoàng (Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng) đến họ Hữu Sào, Toại Nhân lấy lửa dạy dân nấu nướng, dạy dân kết dây để nhớ. Hiên Viên chế ra xe cộ. Hoả quan gọi là Chúc Dung. Phục Hi đứng đầu Ngũ đế, dạy dân lấy vợ gả chồng để cương thường được rõ ràng. Viêm Hoàng dạy dân cày cấy, lấy cỏ cây chữa bệnh…đến các đời vua Hạ, Ngu, Chu, Tấn, Sở, Tần…”