Hải Thượng tâm đắc thần phương  海上心得神方

240. Có nhan đề khác là Lãn Ông tâm đắc thần phương 懶翁心得神方. 52 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Các phương thuốc thần hiệu của Hải Thượng Lãn Ông 海上懶翁 chữa trị các chứng bệnh về mạch yếu, dương yếu, bệnh thận, dưỡng thai, bổ khí huyết, bổ dương,…

Hải Thượng y hải cầu nguyên  海上醫海求源

241. Có nhan đề khác là Lãn Ông y hải cầu nguyên 懶翁醫海求源. 51 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Vận dụng những quy luật vận hành của trời đất và những bộ phận trong cơ thể của con người để tìm ra nguồn gốc, nguyên nhân cốt yếu gây nên bệnh tật như: Tiểu tiện bất lợi, Sau bệnh mất tiếng do thận yếu, ăn không được do hoả vượng, ăn vào nôn ra do thiếu hoả, bạo bệnh bị chết đều thuộc ở hoả, tinh thần dồi dào thì vui cười không ngớt, tinh thần suy giảm gây nên buồn phiền, tinh thần bị hao tán ở bên trong là do khí huyết trong thân thể không làm chủ được.

Hàn mặc lâm  韓墨林

242. Liễu Văn Đường nguyên bản  柳文堂原本 , Hoàng triều Duy Tân vạn vạn niên chi tam tuế Kỉ Dậu mạnh đông cốc nhật tân thuyên [1909] 皇朝維新萬萬年之叁歳己酉孟冬穀日新鎸 . 64 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi chép các mẫu văn bản quy chuẩn về các việc: chúc mừng, khế ước, khoán ước, cất cử, đơn từ bằng trát, gửi thư,… gồm 5 mục lớn: 1. Hỉ hạ cống tiên 喜賀貢箋; 2. Khế khoán chư sự 契券諸事; 3. Bảo cử chư sự 保舉諸事; 4. Từ trát chư sự 詞札諸事; 5. Thư kí chư sự 書寄諸事.

Hậu Trần dật sử  後陳逸史

243. Sào Nam Phan Bội Châu tiên sinh trứ  巢南潘珮珠先生著 . 81 Images; 30 x 14 
Mô tả/description : “Còn gọi là Trùng Quang tâm sử 重光心史, tập tiểu thuyết lịch sử do Phan Bội Châu [潘珮珠] sáng tác lấy đề tài hồi đầu thế kỷ XV khi nước ta bị quân Minh đô hộ, mục đích để tuyên truyền tư tưởng yêu nước chống Pháp. Mở đầu bằng những lời kêu gọi thức tỉnh: Khởi khởi khởi. Ngã quốc dân ngã đồng bào thính dư tiểu tử đàm cổ sự. Dư tiểu tử kim nhật sở đàm chi cổ sự phi Âu phi Mỹ phi Trung Hoa Nhật Bản phi Ấn Độ Xiêm La… / Dậy ! Dậy! Đồng bào nước ta hãy nghe tôi kể chuyện xưa. Chuyện xưa mà tôi kể đây không phải là chuyện cổ của châu Âu, châu Mỹ, không phải chuyện cổ của Trung Hoa, Nhật Bản, mà cũng không phải chuyện cổ của Thái Lan, Xiêm La…”. Tác giả dựng lên bối cảnh lịch sử tại vùng căn cứ trên trại núi Trùng Quang những người đồng tâm đồng chí cùng nhau lập ra một Hội yêu nước gọi là Hội Trùng Quang, tôn lập Trần Quý Khoáng là con cháu nhà Trần làm minh chủ để lãnh đạo, tổ chức nhân dân đứng lên đánh đuổi giặc Minh, giành lại non sông đất Việt. Từ những ngày nhen nhóm buổi đầu, nghĩa quân dần dần mở rộng thanh thế, đánh thắng lớn hơn, rồi giải phóng được cả tỉnh Nghệ An, Trần Quý Khoáng lên ngôi hoàng đế. Nguyện vọng của tác giả là dùng ngòi bút lông đem tâm huyết đánh giặc cứu nước truyền sang cho các nhân vật trong truyện, mong qua họ thổi một khí thế cho phong trào yêu nước lúc bây giờ đang gặp lúc khó khăn. Tác phẩm gồm 22 hồi (nguyên bản gọi là tiết): 1. Cứu hữu khí gia [救友棄家]/ Bỏ nhà cứu bạn; 2. Ngạo hài nhập ngục [傲鞋入獄]/Kiêu ngạo với đôi giày (của tướng Minh) bị tống ngục; 3. Hào kiệt minh tâm [豪傑盟心]; 4. Anh hùng lộ đảm [英雄露膽]/ Anh hùng tỏ gan; 5. Cựu bang tân mệnh [舊邦新命]/ Nước cũ mệnh mới; 6. Đại thí tiểu đề [大試小題]/ Đề nhỏ thi lớn; 7. Kiếm quang xuất hạp [劍光出匣]/ Ánh gươm thoát vỏ; 8. Thiết hán đăng đàn [鉄漢登坛]/ Dũng sĩ lên đàn; 9. Oan cầm điền hải [冤禽填海]/ Chim oan lấp biển; 10. Sắc thạch bổ thiên [色石補天]/Vác đá vá trời; 11. Phùng trường tác hý [逢場作戲]/ Màn kịch huyện đường; 12. Phú cường cơ sở [富強基礎]/ Cơ sở mạnh giàu; 13. Vương bá quyền dư [王伯權輿]/ Nảy mầm vương bá; 14. Huyền ca sát phạt [弦歌殺伐]/ Đàn ca sát phạt; 15. Khô hủ thần kỳ [枯腐神奇]/ Mưu kế thần kỳ; 16. Trương la đãi hổ [張羅待虎]/ Giăng lưới bắt hổ; 17. Phó hải trảm kình [赴海斬鯨]/ Ra biển chép kình; 18. An bài lôi vũ [安排雷雨]/Giông tố định sẵn; 19. Chỉ cố sơn hà [指顧山河]/ Xoay chuyển sơn hà; 20. Khu sách quỷ thần [驅策鬼神]/ Khu sách quỷ thần; 21. Thừa phong phá lãng [乘風破浪]/Cưỡi gió vượt sóng; 22. Hoàn kiền chuyển khôn [環乾轉坤]/ Thay đổi trời đất. Tác phẩm này Phan Bội Châu viết khi mới xuất dương (1905), sau từng được đăng trên Binh sự tạp chí (Hàng Châu, Trung Quốc). Các văn bản do người trong nước truyền chép cũng có chênh lệch về ngắt tách và tên gọi các hồi.”

Hoa Trình thi tập  華程詩集

244. 91 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sưu tập thơ văn của nhiều tác giả nổi tiếng như: Vũ Huy Đĩnh 武輝挺, Phạm Quý Thích 范貴適, Trương Đăng Quế 張登桂, Nguyễn Đức Đạt 阮德達, Trần Tử Mẫn 陳子敏, Nguyễn Tư Giản 阮思簡, Bùi Văn Dị 裴文,…Bao gồm các tập thơ như: Hoa trình thi tập 華程詩集, Danh công thi thảo 名公詩草, Quảng Khê Trương tiên sinh thi 廣溪張先生詩, Nam Sơn dưỡng tẩu Khả Am tiên sinh thi tập 南山養叟可庵先生詩集, Tán lý Trần Tử Mẫn tiên sinh thi tập 贊理陳子敏先生詩集, Anh Liễm chi thi thảo英斂之詩草, Tăng bổ Vân Lộc Nguyễn lại bộ thị tập 增補雲麓阮吏部詩集, Từ thị thi tập 徐氏詩集, Du Hiên thi tập 輶軒詩集, Nam Anh tiến sĩ Mai Hiên xã đại nhân biệt thự thập bát vịnh 南英進士梅軒杜大人别墅十八詠.

Hoàng Trần miếu khôn phạm tự âm ca chương hợp cảo  皇陳廟坤範嗣音歌章合稿

245. Học sinh Trần Trọng Khanh phụng kể, Ích sinh Trần Văn Tăng phụng kiểm, Hồn sinh Trần Huy Trình phụng thư  學生陳仲杭奉計, 益生陳文熷奉檢, 渾生陳輝珵奉書 . Nam Mặc miếu trạch tàng bản  南墨廟宅藏本 : Nam Định  南定 , Thành Thái Ất Tị trọng hạ [1905] 成泰乙巳仲夏 . 52 Images; 25 x 16 
Mô tả/description : Ngoài các bài Tấu văn 奏文, Thuyết kệ 説偈, Dụ 諭, Ca tắc 歌則 giáng bút bằng chữ Hán; Tiếp đến là bài Quốc triều nữ phạm diễn nghĩa từ 國朝女範演義詞 do Nguyễn Miên Trinh soạn theo thể ca Nôm 6-8, phỏng theo tác phẩm Nữ phạm toàn thiên của Lưu Thị nói về gương phụ nữ trong lịch sử Trung Quốc. Sau nữa là các chương viết theo thể ca Nôm nói về công, dung, ngôn, hạnh, hiếu nghĩa,… như: Phụ đức chương 婦德章, Phụ dung chương 婦容章, Phụ công chương 婦工章, Tại gia tòng phụ chương 在家從父章, Xuất giá tòng phu chương 出嫁從夫章,…; Và cuối cùng là các bài ca khuyết như: Phù ủng ca khuyết 扶擁歌闋, Tì bà ca khuyết 琵琶歌闋,…

Hoàng Việt văn tuyển  皇越文選

246. Tồn Am gia tàng: Bùi Huy Bích  存庵家藏: 裴輝璧 . Hi Văn Đường  希文堂 : [Hà nội]  [ 河内] , Hoàng triều Minh Mệnh lục niên [1825] 皇朝明命六年 . 78 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Tuyển tập văn đời Trần và đời Lê gồm 3 quyển, q.1: 15 bài phú cổ: Ngọc tỉnh liên phú 玉井連賦, Bạch Đằng giang phú 白藤江賦, …; q.2: 15 bài ký: Dục Thuý sơn tế linh tháp kí 浴翠山濟靈㙮記, Khai Nghiêm tự bi kí 開嚴寺碑記,…; q.3: 9 bài minh: Nhân Tông Chiêu Lăng bi minh 仁宗昭陵碑銘, Trung Tân quán bi minh 中津館碑銘,…

Hoàng Việt luật lệ ( luật mục )  皇越律例

247. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 82 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.02 )  皇越律例

248. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 40 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.03 )  皇越律例

249. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 54 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.04 )  皇越律例

250. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 25 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.05)  皇越律例

251. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 27 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.06)  皇越律例

252. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 38 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.07)  皇越律例

253. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 33 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.08)  皇越律例

254. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 45 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.

Hoàng Việt luật lệ ( q.09)  皇越律例

255. Tổng tài: Khâm sai chưởng trung quân Bình Tây đại tướng quân Thành quận công thần Nguyễn Văn Thành ; Toản tu: Thị trung học sĩ Lai Sơn hầu thần Vũ Trinh; Hiệp biện toản tu: Đông các học sĩ Dương Xuyên hầu thần Trần Hựu  總裁:欽差掌中軍平西大將軍誠郡公臣阮文誠; 纂修: 侍中學士萊山侯臣武楨; 協辨纂修: 東閣學士楊川侯臣陳宥 : [Thuận Hoá ]  [順化] , Gia Long thập nhị niên ban hành [1813] 嘉龍十二年頒行 . 49 Images; 30 x 20 
Mô tả/description : Bộ luật đầu tiên của triều Nguyễn ban hành dưới triều Gia Long vào năm 1813, cũng còn được gọi là luật Gia Long, toàn bộ gồm 22 quyển bao gồm cả dân luật và hình luật: q.1: Luật mục 律目 (hình vẽ về hình cụ, chế độ trang phục, giải thích thuật ngữ hình luật); q.2-3: Danh lệ 名例 (Ngũ hình 五刑, Thập ác 十惡, Bát nghị 八議, Ứng nghị giả phạm tội 應議者犯罪,…); q.4-5: Lại luật 吏律 (Chức chế 職制, Công thức 公式); q.6-8: Hộ luật 戶律 (Hộ dịch 戶役, Điền trạch 田宅, hôn nhân 婚姻,Thương khố 倉庫,…); q.9: Lễ luật 禮律 (Tế tự 祭祀, nghi chế 儀制); q.10-11: Binh luật 兵律 (Cung vệ 宫衛, quân chính 軍政,…); q.12-20: Hình luật 刑律 (Tặc đạo 賊盗, nhân mạng 人命, phạm gian 犯姦, tạp phạm 雜犯, đoạn ngục 斷獄,…); q.21: Công luật 工律 (Doanh tạo 營造, hà phòng 河防); q.22: Sách dẫn.