Gia truyền hoạt anh bí thư  家傳活嬰祕書

547: Kntb.   , Kn. []  . 57 Images; 21 x 15 
Mô tả/description : “Nội dung: Sách dạy các bài thuốc chữa bệnh cho trẻ con như: kinh gian, kinh phong, hổ mang, suyễn cấp, ho nhiệt, nhiệt tử, hàn tả, lỵ ra máu, hỏa phong, sài, nôn mửa, phù thũng…Các phương thuốc chữa bệnh: chữa kinh giản, bụng trướng, đại tiểu tiện bất lợi, trước hết uống bài Tiên sa hoàn, nếu bụng không trướng dùng Kim ngọc hoàn…Luận ngoại thang chứng: các bài thuốc chữa mạn kinh, hầu đơn, cấp kinh phong…Sát diện bộ luận đoán (nhìn mặt người để đoán bệnh): trên trán sắc hồng thì nhiệt táo, sắc xanh thì bệnh kinh, mặt mũi tối tăm u ám ứng với sự chết…Diện bộ khí sắc đồ: cách xem sắc mặt, luận tiểu nhi biến chứng: biến chứng các bệnh trẻ con…”

Lạc thiện quốc âm chân kinh  樂善國音眞經

548: Sơn Tây  山西 , Thành Thái Ất Tị [1905] 成泰乙巳 . 93 Images; 27 x 15 
Mô tả/description : “Cuốn sách này được coi là Tục biên của cuốn Minh Thiện quốc âm chân kinh 明善國音眞經 nhưng lấy chủ thể là phụ nữ. Phần chính văn chia làm 4 phần: ca, phú, biểu, huấn. Nội dung đều gồm các đoạn văn giáng bút mượn lời của các Thánh mẫu như: đệ tam thánh mẫu giới phụ nữ nhập tự thiêu hương ca…Ngoài ba vị Thánh mẫu, còn mượn lời Dao Trì vương mẫu, Cửu Thiên Huyền nữ, Thủy cung công chúa, Hương Tích động Quan Âm Phật tổ…và 12 tiên nữ khác như Thượng Ngàn công chúa, Cúc Hoa công chúa, Bạch Hoa công chúa, Quỳnh Hoa công chúa, Đào Hoa công chúa, Liên Hoa công chúa, Quế Hoa công chúa, Thế Trụ thôn thành hoàng công chúa… ”.

Lê triều sử ký  黎朝史記

549: Kntb.   , Kn. []  . 94 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : “Sách vốn không có tên sách chung. Đầu sách chỉ đề 2 chữ Lê triều 黎朝, nghĩa là chép sử triều Lê. Bắt đầu ghi từ Thái tổ Cao hoàng đế họ Lê húy Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, Thanh Hóa, ở ngôi 6 năm...Cuối sách ghi những sự kiện thuộc đời vua Lê Cung Hoàng”.

Liệt nữ truyện thi  列女傳詩

550: Kntb.   , Kn. []  . 40 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : “Thơ kể sự tích những người phụ nữ thời cổ của Trung Quốc thường được truyền tụng là mẫu nghi thiên hạ: Đạo Huệ hậu phi[道惠後妃], Hiếu mẫu Khương Nguyên [好母姜元] (vợ Đế Cốc, mẹ Hậu Tắc), Khế Mẫu Giản Địch [契母简狄] (cũng là vợ Đế Cốc, mẹ Khiết), Khai Mẫu Đồ Sơn [開母涂山] (bà Đồ Sơn, vợ Hạ Vũ). Nguồn gốc của sách này là cuốn sách cùng tên của Trung Quốc do Lưu Hướng đời Hán soạn, gồm 7 thiên: Mẫu nghi, Hiền minh, Nhân trí, Trinh thận, Tiết nghĩa, Biện thông. Bản kể thơ nói trên chỉ nêu rất vắn tắt mấy bà thuộc diện Mẫu nghi mà thôi”.

Lĩnh Nam chích quái  嶺南摭怪

551. Vũ Quỳnh  武瓊 : Kntb.   , Kn. []  . 115 Images; 30 x 16 
Mô tả/description : “Công trình sưu tập văn học dân gian Việt Nam bao gồm thần thoại, truyền thuyết, chuyện kể lịch sử tương truyền do Trần Thế Pháp (đời Trần), Vũ Quỳnh (đời Lê sơ) và Kiều Phú thực hiện, có kế thừa, bổ sung chỉnh lý. Truyền bản qua nhiều người sao chép cũng có nhiều dị biệt. Bản chép này thuộc hệ văn bản có thêm 2 từ “liệt truyện” ở tên sách. Đầu sách có 2 bài Tựa. Sau Tựa là các truyện. Toàn bộ chia làm 3 quyển, cộng 40 truyện:
Q.1 (10 truyện): Hồng Bàng thị truyện, Ngư tinh truyện, Hồ tinh truyện, Mộc tinh truyện, Đổng Thiên vương truyện, Tân lang truyện, Nhất dạ trạch truyện, Bánh chưng truyện, Tây qua truyện, Bạch trí truyện.
Q.2 (13 truyện): Lý Ông Trọng truyện, Việt tỉnh truyện, Kim long truyện, Nhị Trưng phu nhân truyện, Từ Đạo Hạnh- Khổng Minh Không truyện, Man Nương truyện, Long Nhãn như Nguyệt nhị thần truyện, Nam Chiếu truyện, Tô Lịch giang truyện, Tản Viên sơn truyện, Dương Không Lộ- Nguyễn Giác Hải truyện, Hà Ô Lôi truyện, Dạ Ngãi vương truyện.
Q.3 (17 truyện): Sĩ Vương tiểu truyện, Sóc Thiên Vương truyện, Càn Hải tam vị phu nhân, Long Đỗ vượng khí truyện, Mạch chủ Đồng Cổ sơn thần truyện, Ứng thiên hóa dục hậu thổ thần truyện, Long trảo khước lỗ truyện, Phùng Bố Cái Đại vương, Mị Ê trinh liệt phu nhân, Hồng Thánh đại thần vương, Minh Vương An Sở thần từ, Đại Than Lỗ đô thạch thần, Xung thiên chiếu ứng thiên vương thần, Khai thiên Trấn Quốc Đằng Châu phúc thần truyện, Cung hiển Bạch Hạc thần truyện, Thần Châu Long Vương truyện, Tứ vị thánh nương truyện. Cuối sách có bài Hậu bạt (xem thêm bản R.6)”.

Lục vị gia giảm pháp  六味加減法

552: Kntb.   , Kn. []  . 65 Images; 30 x 17 
Mô tả/description : “Điều chế thuốc lục vị cho người lớn và trẻ em. Có các bài thuốc: Bồi thổ cố trung phương, Tư thủy nhuận táo phương, Thống tàng phương, Hòa can ôn thận phương…Nội dung trích chép các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông”.

Mã tiền bốc pháp  馬前卜法

553: Kntb.   , Kn. []  . 47 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Nội dung:
1. Bài Sai văn: Rày thầy bóng lành đức, ông Khâm sai sứ giả hội đồng. Ngũ viên: Tả cơ Hắc sát Huyền thiên, Hữu cơ Đốc cước thần, truyền chi đằng vân giá vũ, một khi dường rày nhược nhục, phải đi cho động, chữ rằng pháp quan pháp vô thân, căn tìm cho được vong nhân đưa về…
2.Mã tiền bốc pháp: nếu muốn cầu tài thì viết một chữ gồm 5 nét: nét thứ 1 đặt ở phương Tí, nét thứ 2 đặt ở phương Sửu, nét thứ 3 đặt ở Dần, nét thứ 4 đặt ở Mão, nét thứ 5 đặt ở Thìn. Đặt đủ 5 nét ấy là thành ra quái. Xem quẻ bói này rất linh 新新 nghiệm. Nếu muốn cầu tài thì khởi ở Tí, đoán định mức tin vậy thì khởi ở Sửu, cầu hôn nhân khởi Dần, xem xuất hành khởi ở Mão, cầu danh khởi ở Thìn,x em có thất thoát khởi ở Tị, xem có sự đào tẩu hay không khởi ở Ngọ, Tạp sự khởi ở Mùi, việc kiện tụng khởi ở Thân, xem tật bệnh khởi ở Dậu, xem việc giao dịch khởi ở Tuất, xem về sinh sản khởi ở Hợi. 12 chi tuần hoàn biến hóa hết lại quay về cũ. Tiếp sau đi vào các quẻ…”.

Mạch đầu ca quát  脉頭歌括

554: Kntb.   , Kn. []  . 23 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “ Nội dung: Dạy cách bắt mạch các bệnh. Phần đầu viết theo thể lục bát không chia đoạn mục. Mở đầu: ...Hoa hiên tứ nghiệp thừa nhà
Sưu cầu kinh sách thánh hiền di thư
Cổ kim chỉ thượng dư sư
Nghiệp y tu ngoạn thi thư gia tường
phần sau là văn xuôi ghi cách bắt mạch…”.

Lịch khoa tứ lục  歷科四錄

555: Kntb.   , Kn. []  . 73 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : “Quyển 2. Nội dung: Tuyển tập văn sách các khoa thi Hương từ khoa Gia Long Đinh Mão (1807) 嘉龍丁卯 đến khoa Minh Mệnh Nhâm Ngọ (1822) 明命壬午 ”.

Lịch đại danh thần ngôn hành lục  歷代名臣言行綠

556: Kntb.   , Kn. []  . 43 Images; 24 x 15 
Mô tả/description : “Quyển 3. Theo tên thì sách này ghi truyện lược những người làm quan có danh tiếng của Trung Quốc. Sách in ván gỗ, không thấy có các quyển 1-2, hiện còn quyển 3 nhưng mấy trang đầu cũng đã rách nát, cho nên không rõ là sách Trung Quốc hay sách Việt Nam. Ngọc âm tự nhân, Ban Bá tự Hà Gian nhân, Hà Vũ tự Quân công Thục quận, Tân khánh kị tự chinh địch đạo nhân, vương gia tự công lăng nhân, Bào tuyên tự Phỉ độ, Bột Hải cao thành nhân, Cung thắng tự Quân chất, Sớ nhân…”.

Mạch pháp  脈法

557: Nghệ An  乂安 , Kn. []  . 77 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Nội dung: Chép các bài ca dạy cách bắt mạch chữa bệnh do Lương y họ Nguyễn ở xã Dũng Quyết, huyện Chân Phúc, phủ Đức Quang (nay thuộc Nghi Lộc, Nghệ An) soạn ra”.

Mai Sơn ngâm thảo  梅山吟草

558. Nguyễn Thượng Hiền  阮尚賢 : Hà Nội  河内 , Thành Thái Mậu Tuất [1898] 成泰戊戌 . 67 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : “Tập thơ văn của Nguyễn Thượng Hiền gồm 2 phần: Mai Sơn ngâm thảo 梅山吟草 và Mai Sơn văn loại 梅山文類.
Phần 1: Mai Sơn ngâm thảo 梅山吟草, gồm 127 bài vịnh, 16 bài thơ mừng tặng, tạ ơn và một số câu đối ở nhà thờ, câu đối tặng bạn và phúng viếng như: Sơn trung xuân nhật[山中春日], Giang dạ [江夜], Tảo thu sơn vọng [早秋山望], Khẩu hiệu ký đô trung chư hữu [口號寄都中諸友], Trung thu vô nguyệt [中秋無月]…
Phần 2: Mai Sơn văn loại 梅山文類, gồm bài Tựa viết cho sách của mình, viết thay lời ông Tiến sĩ họ Tạ thăm hỏi cha mẹ, viết thay lời đình thần thượng nhân tháp chí minh, Đại nghĩ tỉnh thân hạ Tạ tiến sĩ Văn Hàn văn, Đại nghĩ tỉnh thân tặng Kim Giang tướng quốc trí sự văn, Phụng nghĩ đình thần tạ phong tặng biểu…”.

Mai Sơn văn thảo  梅山文草

559. Nguyễn Thượng Hiền  阮尚賢 : Kntb.   , Kn. []  . 44 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : “Tập văn câu đối của Nguyễn Thượng Hiền. Sách chia làm 2 phần:
Phần 1: Mai Sơn văn thảo 梅山文草, gồm 18 bài: Thư Nông Doãn (gửi lệnh doãn Nguyễn Công Nhân) [書農尹], Tống hữu nhân nhập đô xuân thí thi tự [送友人入都春试詩序], Nghĩ đình thần hạ Tạ quân Văn Hàn thành tam giáp tiến sĩ văn, Nghĩ bản tỉnh hạ Nghiêm tiến sĩ văn, Mộc y tử thuyết, Ký thượng nhân tháp chí minh, Tạp ký, Long Biên xuân sắc phú, Tự tư, Mông tặng Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân tạ biểu, Nghĩ đình thần tạ phong tặng biểu…
Phần 2: Mai Sơn liên thảo 梅山蓮草, tập chép các câu đối của Mai Sơn tặng bạn bè: Liên Khê biệt thự, Tập cú tặng hữu nhân, Sơn ngạn, tặng Bùi nội các công húy Quang Đạt, Long Thành khách xá, Tặng Hòa Thịnh công, Tặng tôn sinh cứu nhật khai yến, Tặng viện, phụng nghĩ gia quân hộ Binh bộ tham tri, Tặng Hà Trữ thôn lão nhân, Hạc Châu biệt thự, ngãi thành, Bích liên…”.

Mạnh Tử tiết yếu  孟子節要

560. Mạnh Tử  孟子 : Kntb.   , Kn. []  . 150 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : “Tức phần Mạnh Tử trong bộ Tứ thư đại toàn tiết yếu. Chưa rõ bộ sách này gồm mấy quyển, hiện chỉ còn 2 quyển đầu, nội dung chỉ gồm 4 thiên: Lương Huệ vương, Công Tôn Sửu, Đằng Văn công, Ly Lâu”.

Minh đạo gia huấn  明道家訓

561. Chu Ngọc Chi, dịch  朱玉芝 . Phúc Văn Đường tàng bản  福文堂藏板 : Hà Nội  河内 , Bảo Đại thứ 6 [1931] 保代六年 . 27 Images; 25 x 15 
Mô tả/description : “Dịch sách cùng tên của Trung Quốc ra chữ Nôm, có giải cả bằng chữ Nôm xen quốc ngữ. Nội dung: truyền bá đạo đức làm người trong xã hội: trung quân hiếu thân, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín…Sách thuộc loại giáo dục phổ thông, nhà Nho thường nói đó là lời dạy của Trình Minh Đạo (tức Trình Hạo) bậc đại Nho đời Tống”.

Minh luân toát yếu ca  明倫撮要歌

562. Lý Lân Chi  李鄰芝 : Kntb.   , Kn. []  . 37 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : "Nội dung: Gồm 4 phần: 1. Minh luân toát yếu 明倫撮要. 2. Trích tự giải âm ca: soạn năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) nói đại ý là người xưa đặt ra ba nghìn từ, nay dùng chữ Nôm giải âm thành quyển sách, tên là Trích tự giải âm ca. 3. Đối cú ca: những câu đối 4 chữ theo vần điệu khuyên răn con người. 4. Tứ truyền chính văn đối tập: Lấy các chữ trong Tứ truyện, tức Tư thư làm thành bài thơ dài đối nhau, dùng các khổ thơ bốn chữ, năm chữ hoặc sáu, bảy chữ. Bài tiểu dẫn viết năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) 紹治三年 nói việc đời sống con người có 5 “luân”, Tiểu học minh luân là 1 trong 5 thiên, do Chu phu tử dạy, nhưng sợ trẻ con không thông hiểu được hết ý nghĩa nên toát yếu một cách giản đơn để học cho dễ hiểu dễ nhớ…”.